Sprawozdania finansowe
Sprawozdania za lata 2006 do 2010 zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;?oppId=43752. Z uwagi na prace modernizacyjne wykonywane na stronach Ministerstwa sprawozdanie za rok 2011 zostało umieszczone na naszej stronie pod adresem: sowa.edu.pl/?page=cms&gid=4.